Procurement documents

Procurement procedure: Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu ČOV Brno – Modřice

Document information

Title: Příloha č. 7 Položkový rozpočet (XLSX)
Description:
Document published on Profile: 17.11.2023 09:49:10

Actual file version

File name: Dokument MS Excel 07_BVK_ZD_P7_Položkový rozpočet.xlsx
Size: 93.60 KB
Actual file version: 16.11.2023 17:45:36
MD5 hash: d746daf4a88a61e65739ade9700e860a
SHA256 hash: f5ac03ed27b1805f4e78a32b057df2265ae0b7e284d31bf026b6e9aa186bdca0

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 16.11.2023 17:45:36 Příloha č. 7 Položkový rozpočet (XLSX) procurement documents - 07_BVK_ZD_P7_Položko vý rozpočet.xlsx 93.60 KB