Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zjednodušený režim: Právní služby
podlimitní Zadáno 24.01.2024 09.02.2024 10:00
Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu ČOV Brno – Modřice
nadlimitní Zadáno 13.11.2023 18.12.2023 10:00
Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice, výběr zhotovitele
nadlimitní Vyhodnoceno 29.09.2022 30.10.2023 10:00
Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice – výběr týmu Správce stavby
nadlimitní Zadáno 10.01.2022 21.02.2022 10:00
Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice, zpracování projektové dokumentace
nadlimitní Zadáno 05.01.2022 07.02.2022 23:59
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY POHONNÝCH HMOT
nadlimitní Zadáno 29.10.2021 03.12.2021 09:00
ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží
nadlimitní Zadáno 14.04.2021 22.11.2021 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016