Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
POLYELEKTROLYT 2024 - 2025
nadlimitní Příjem nabídek 08.09.2023 17.10.2023 10:00
SÍRANY 2024 - 2025
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2023 04.10.2023 10:00
ROZTOK PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 2024 - 2025
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2023 05.10.2023 10:00
DODÁVKY OBĚDŮ PRO ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ
nadlimitní Hodnocení 19.07.2023 23.08.2023 10:00
ČOV BRNO – MODŘICE, VÝMĚNA AERAČNÍCH ROŠTŮ
nadlimitní Hodnocení 27.03.2023 04.05.2023 10:00
KOMBINOVANÉ KANALIZAČNÍ VOZIDLO S RECYKLACÍ
nadlimitní Zadáno 13.02.2023 23.03.2023 10:00
VÝBĚR POSKYTOVATELE SLUŽBY – POJIŠTĚNÍ 2023 - 2027
nadlimitní Hodnocení 31.01.2023 10.03.2023 09:00
Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice, výběr zhotovitele
nadlimitní Příjem nabídek 29.09.2022 30.10.2023 10:00
Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice – výběr týmu Správce stavby
nadlimitní Zadáno 10.01.2022 21.02.2022 10:00
Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice, zpracování projektové dokumentace
nadlimitní Zadáno 05.01.2022 07.02.2022 23:59
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY POHONNÝCH HMOT
nadlimitní Zadáno 29.10.2021 03.12.2021 09:00
ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží
nadlimitní Zadáno 14.04.2021 22.11.2021 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016