Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Zjednodušený režim: Právní služby
below-the-threshold Awarded 24.01.2024 09.02.2024 10:00
Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu ČOV Brno – Modřice
above-the-threshold Awarded 13.11.2023 18.12.2023 10:00
Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice, výběr zhotovitele
above-the-threshold Awarded 29.09.2022 30.10.2023 10:00
Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice – výběr týmu Správce stavby
above-the-threshold Awarded 10.01.2022 21.02.2022 10:00
Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice, zpracování projektové dokumentace
above-the-threshold Awarded 05.01.2022 07.02.2022 23:59
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY POHONNÝCH HMOT
above-the-threshold Awarded 29.10.2021 03.12.2021 09:00
ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží
above-the-threshold Awarded 14.04.2021 22.11.2021 23:59
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016