Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu ČOV Brno – Modřice
above-the-threshold Receipt of tenders 13.11.2023 18.12.2023 10:00
POLYELEKTROLYT 2024 - 2025
above-the-threshold Evaluated 08.09.2023 17.10.2023 10:00
SÍRANY 2024 - 2025
above-the-threshold Evaluation 24.08.2023 04.10.2023 10:00
ROZTOK PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 2024 - 2025
above-the-threshold Evaluated 24.08.2023 05.10.2023 10:00
DODÁVKY OBĚDŮ PRO ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ
above-the-threshold Evaluation 19.07.2023 23.08.2023 10:00
ČOV BRNO – MODŘICE, VÝMĚNA AERAČNÍCH ROŠTŮ
above-the-threshold Evaluation 27.03.2023 04.05.2023 10:00
KOMBINOVANÉ KANALIZAČNÍ VOZIDLO S RECYKLACÍ
above-the-threshold Awarded 13.02.2023 23.03.2023 10:00
VÝBĚR POSKYTOVATELE SLUŽBY – POJIŠTĚNÍ 2023 - 2027
above-the-threshold Evaluation 31.01.2023 10.03.2023 09:00
Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice, výběr zhotovitele
above-the-threshold Evaluation 29.09.2022 30.10.2023 10:00
Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice – výběr týmu Správce stavby
above-the-threshold Awarded 10.01.2022 21.02.2022 10:00
Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice, zpracování projektové dokumentace
above-the-threshold Awarded 05.01.2022 07.02.2022 23:59
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY POHONNÝCH HMOT
above-the-threshold Awarded 29.10.2021 03.12.2021 09:00
ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží
above-the-threshold Awarded 14.04.2021 22.11.2021 23:59
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016