Public contract: ROZTOK PRO ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 178
System number: P20V00000016
Contracting authority registration number: Z 0121/OBCH/20
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-007712
Date of commence: 28.02.2020
Tender submit to: 06.04.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: ROZTOK PRO ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tekutého směsného přípravku na bázi anorganických solí pro potlačení vláknitého bytnění v aktivačních nádržích, srážení fosforu (dále též je „produkt“), s možností aplikace i při teplotách do -25°C, v předpokládaném objemu 5.750 tun (slovy pět tisíc sedm set padesát tun), včetně dopravy roztoku autocisternou na místo plnění a v předpokládaném období od 1.8. 2020 do 31. 12. 2022.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 29 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 • CRN: 46347275
 • Postal address:
  Pisárecká 555/1a
  603 00 Brno
 • Name of the department: Hlavní komise
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 361303

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bvk.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance