Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice – výběr týmu Správce stavby
Odesílatel David Mareš
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2022 11:51:38
Předmět Vysvětlení ZD 1

Vysvětlení ZD 1


Přílohy
- BVK_Kalove hospodarstvi_spravce stavby_Vysvetleni ZD 1_20220201_final.pdf (479.53 KB)