Veřejná zakázka: Část B - síran hlinitý

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 498
Jedná se o část veřejné zakázky: SÍRANY 2024 - 2025

Název a popis předmětu

  • Název: Část B - síran hlinitý

Stručný popis předmětu:
Dodávka roztoku síranu hlinitého, který musí musí vyhovovat následující specifikaci:
tekutý síran hlinitý koncentrace 50 %, obsah Al2O3 7,3 až 7,9 %, obsah H2SO4 0,2 až 0,7 %, měrná hmotnost 1,3 až 1,35 g/cm3, určen pro výrobu pitné vody. Produkt musí být prostý viditelných nerozpustných částic (čirá tekutina). V množství 1800 tun na roky 2024-2025. Produkt musí splňovat požadavky evropské normy ČSN EN 878 (755801) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Síran hlinitý. S každou dodávkou bude doložen atest kvality produktu. Součástí zakázky je zajištění dopravy autocisternou o obsahu cca 25 tun na místo určení při zajištění flexibility – tj. možnost operativní domluvy s dopravcem o konkrétních dodávkách.


Předpokládaná hodnota

  • 13 225 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kraj Vysočina

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky