Veřejná zakázka: Část II.

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 146
Jedná se o část veřejné zakázky: Síran 2020 - 2022

Název a popis předmětu

  • Název: Část II.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu hlinitého pro úpravu pitné vody rozložená v období 36 měsíců v předpokládaném objemu 2.700 tun (slovy dva tisíce sedm set tun), včetně dopravy roztoku autocisternou na místo plnění.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy