Veřejná zakázka: Část I.

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 145
Jedná se o část veřejné zakázky: Síran 2020 - 2022

Název a popis předmětu

  • Název: Část I.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého pro srážení fosforu v odpadních vodách rozložená v období 36 měsíců v předpokládaném objemu 7.500 tun (slovy sedm tisíc pět set tun), včetně dopravy roztoku autocisternou na místo plnění.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy