Veřejné zakázky Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem jsou:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
IČO: 46347275
ID profilu zadavatele ve VVZ: 361303
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.bvk.cz/o-spolecnosti/verejne-zakazky/aktualni/

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 14.04.2021 26.05.2021 23:59
DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE 2022
nadlimitní Vyhodnoceno 15.03.2021 21.04.2021 12:00
všechny zakázky