Veřejné zakázky Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem jsou:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
IČO: 46347275
ID profilu zadavatele ve VVZ: 361303
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.bvk.cz/o-spolecnosti/verejne-zakazky/aktualni/

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ČOV BRNO – MODŘICE, VÝMĚNA AERAČNÍCH ROŠTŮ
nadlimitní Hodnocení 27.03.2023 04.05.2023 10:00
KOMBINOVANÉ KANALIZAČNÍ VOZIDLO S RECYKLACÍ
nadlimitní Hodnocení 13.02.2023 23.03.2023 10:00
VÝBĚR POSKYTOVATELE SLUŽBY – POJIŠTĚNÍ 2023 - 2027
nadlimitní Hodnocení 31.01.2023 10.03.2023 09:00
Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice, výběr zhotovitele
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 29.09.2022 29.11.2022 10:00
všechny zakázky