Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení DODÁVKY OBĚDŮ PRO ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ
Odesílatel Petr Sedláček
Organizace odesílatele Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. [IČO: 46347275]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2023 13:06:39
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Dobrý den,

v příloze zasílám oznámení o výsledku výběrového řízení.

S pozdravem

Mgr. Petr Sedláček
právník
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
tel.: +420 543 433 009
e-mail: psedlacek@bvk.cz


Přílohy
- dodávky obědů-oznámení o výběru.pdf (319.91 KB)
- dodávky obědů-Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek-anonymizace OT.pdf (357.69 KB)
- dodávky obědů-Přehled splnění kvalifikačních předpokladů.pdf (334.98 KB)